OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

LUMI comp s.r.o.

Presné tvárnice

 
    Pórobetón  spoločnosti SOLBET je výrobok vyznačujúci sa najlepšími ekologickými vlastnosťami,priaznivý pre človeka a životné prostredie, vyhovujúci požiadavkam EN771-4:2003 a označený európskou značkou CE . 
    Na výrobu pórobetónu sa používajú tieto suroviny: piesok s vysokým obsahom kremeňa,vápno,cement,voda a stopové množstvá hlinikového prášku. Tento prášok vo výsledku reakcie s hydroxidom vápenatým vytvorí malé póry. Vďaka veľkému množstvu pórov vyplnených vzduchom je pórobetón ľahký a vyznačuje sa vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
    Pórobetón je materiál s veľkými ekonomickými výhodami, ktorý umožnuje dosiahnuť značné úspory tepelnej energie a taktiež úspory pri stavaní , lepí sa tenkovrstvím lepidlom čo ušetrí náklady na výrobu malty na murovanie a hrube omietanie stavby .
 
    Pri použití tvárnic SOLBET Ideal P2-450 PDK  nie je potrebné dodatočné zateplenie .
 
                               
                                                                                                 
             
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
AKCIOVÝ CENNÍK BIELYCH TVÁRNIC
         
                   
MURIVO PRE OBVODOVÉ  STENY            
                   
SOLBET IDEAL - tvárnice pre tepelnoizolačné murivo            
                   
hrúbka tvárnice rozmery tepelný kusov na kusov na cena cena cena cena
muriva trieda š  x  v  x  d odpor m2 palete EUR / m2 EUR / ks EUR / m2 EUR / ks
mm   mm R pri u=0 muriva   bez DPH bez DPH s DPH s DPH
420 P2 - 450 PDK 420x240x590 4   m.K/W 7 24 30,66 4,34 36,49 5,16
400 P2 - 450 PDK 400x240x590 3,85 m.K/W 7 24 29,2 4,13 34,75 4,91
PDK : pero + drážka a úchopna kapsa              
                   
SOLBET - tvárnica pre obvodové murivo              
                   
hrúbka tvárnice rozmery tepelný kusov na kusov na cena cena cena cena
muriva trieda š  x  v  x  d odpor m2 palete EUR / m2 EUR / ks EUR / m2 EUR / ks
mm   mm R pri u=0 muriva   bez DPH bez DPH s DPH s DPH
420 P4 - 550 PDK 420x240x590 3,33 m.K/W 7 24 27,93 3,95 33,24 4,7
400 P4 - 550 PDK 400x240x590 3,13 m.K/W 7 24 26,6 3,77 31,65 4,49
360 P4 - 550 PDK 360x240x590 2,78 m.K/W 7 32 23,94 3,39 28,49 4,03
300 P4 - 550 PDK 300x240x590 2,38 m.K/W 7 40 19,95 2,82 23,74 3,36
240 P4 - 550 PDK 240x240x590 1,92 m.K/W 7 48 15,96 2,26 18,99 2,69
PDK : pero + drážka a úchopná kapsa              
                   
                   
MURIVO PRE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY            
                   
SOLBET - tvárnica s vyššou pevnosťou pre nosné murivo          
                   
hrúbka tvárnice rozmery   kusov na kusov na cena cena cena cena
muriva trieda š x  v  x d   m2 palete EUR / m2 EUR / ks EUR / m2 EUR / ks
mm
  mm   muriva   bez DPH bez DPH s DPH s DPH
300 P4 - 550 PDK 300x240x590   7 40 19,95 2,82 23,74 3,36
240 P4 - 550 PDK 240x240x590   7 48 15,96 2,26 18,99 2,69
200 P4 - 550 200x240x590   7 56 13,3 1,88 15,83 2,24
PDK : pero + drážka a úchopná kapsa              
                   
                   
MURIVO PRE VNÚTORNÉ NENOSNÉ STENY          
                   
SOLBET - presná tvárnica priečková              
                   
hrúbka tvárnica rozmery   kusov na kusov na cena cena cena cena
muriva trieda š x  v  x d   m2 palete EUR / m2 EUR / ks EUR / m2 EUR / ks
mm   mm   muriva   bez DPH bez DPH s DPH s DPH
180 P4 - 550 180x240x590   7 64 11,97 1,69 14,24 2,01
150 P4 - 550 150x240x590   7 80 9,98 1,41 11,88 1,68
120 P4 - 550 120x240x590   7 96 7,98 1,13 9,5 1,34
100 P4 - 600 100x240x590   7 112 6,65 0,94 7,91 1.I
80 P4 - 600 80x240x590   7 144 5,32 0,75 6,33 0,89
60* P4 - 600 60x240x590   7 160 3,99 0,56 4,75 0,66
* upozornenie - paleta s priečkovkami 60x240x590 obsahuje navyše 8 ks tvárnic240x240x590    
                   
                   
                   
CENNÍK U - PROFILOV A NOSNÝCH PREKLADOV      
                   
SOLBET -  U profil                
                   
hrúbka rozmer kusov na kusov na počet bm cena cena      
muriva š x  v  x d bm muriva palete na palete EUR/ks EUR/ks      
mm mm       bez DPH s DPH      
420 420x240x500 2 24 12 5,27 6,27      
400 400x240x500 2 24 12 5,02 5,97      
360 360x240x500 2 24 12 4,52 5,38      
300 300x240x500 2 32 16 3,77 4,49      
240 240x240x500 2 40 20 3,02 3,59      
                   
                   
SOLBET - nosný preklad              
                   
hrúbka rozmer max. svetlosť hmotnosť   cena cena      
muriva š x  v  x d otvoru kg / ks   EUR/ks EUR/ks      
mm mm mm     bez DPH s DPH      
420 420x240x1400 1000 127            
420 420x240x1600 1200 148            
420 420x240x2000 1500 194            
420 420x240x2300 1800 222            
360 360x240x1400 1000 106            
360 360x240x1600 1200 124            
360 360x240x2000 1500 160            
360 360x240x2300 1800 184            
300 300x240x1400 1000 90            
300 300x240x1600 1200 105            
300 300x240x2000 1500 137            
300 300x240x2300 1800 157            
240 240x240x1400 1000 74            
240 240x240x1600 1200 86            
240 240x240x2000 1500 114            
240 240x240x2300 1800 130            
180 180x240x1400 1000 53            
180 180x240x1600 1200 62            
180 180x240x2000 1500 80            
180 180x240x2300 1800 92            
120 120x240x1400 1000 37            
120 120x240x1600 1200 43            
120 120x240x2000 1500 57            
120 120x240x2300 1800 65            
                   
                   
                   
CENNÍK LEPIDLA              
                   
SOLBET - lepidlo na lepenie tvárnic tenkým spojom biele          
                   
hmotnosť kusov na váha EUR / ks EUR/ks          
balenia palete palety bez DPH s DPH          
25 kg 48 ks 1200 kg 3,78 4,5          
                   
 
 Kamiónový odber dovoz zdarma . Tovar zabalený fóliou na nevratných paletách .